Tietosuojaseloste

Tämä tietosuojaseloste on tarkoitettu kaikille, jotka ovat jossain yhteydessä seuraaviin Swedish Match -konsernin yhtiöihin: Swedish Match AB (julk.), Swedish Match North Europe AB, Swedish Match Norge AS, Swedish Match Industries AB ja Swedish Match Lighters BV (”Swedish Match”). Kukin yhtiö vastaa omalta osaltaan henkilötietojesi käsittelystä.

Muilla Swedish Match -konserniin kuuluvien yritysten sivustoilla (esim. tietyt brändit ja verkkokauppa) on erilliset tietosuojaselosteet.

Evästeet 

Käytämme evästeitä sivustolla https://www.sampotulitikkuja.fi/. Lue lisää siitä, miten käytämme evästeitä sivustolla Evästeseloste (sampotulitikkuja.fi).

Tietosuojaselosteen muutokset

Swedish Match varaa oikeuden tehdä muutoksia tähän tietosuojaselosteeseen. Mahdolliset muutokset julkaistaan sivustolla www.swedishmatch.com.

Tietosuojaselosteen viimeisin päivitys: 29.5.2023 (versio 1.0). 

Sivuston käyttäjille

Mitä henkilötietoja käsittelemme ja miksi?

Kun käytät sivustoa https://www.sampotulitikkuja.fi/, Swedish Match tallentaa IP-osoitteesi. Huomaa, että Swedish Matchin lisäksi myös eräät muut yhtiöt tallentavat IP-osoitteesi käyttäessäsi sivustoa ja kolmannen osapuolen evästeitä. Tarkempaa tietoa evästeiden tallentumisesta sekä evästeiden käytön rajoittamisesta tai estämisestä verkkoselaimessasi löytyy Swedish Matchin sivuilla Tietoa evästeitä sivustolla www.swedishmatch.com ja Tietoa evästeistä sivustolla www.swedishmatchindustries.com

IP-osoitteesi käsittelyn tarkoituksena on ehkäistä oikeudenloukkaukset, tapahtumat ja muu palveluidemme väärinkäyttö sivustoilla, koota tilastoja sivustojen käyttäjistä sekä päivittää ja kehittää sivustoja. 

Tietojen käsittelyn oikeusperusteena on oikeutettu etumme väärinkäytön ehkäisemiseksi ja sivustojen toimivuuden varmistamiseksi.

Kuinka pitkään säilytämme tietojasi?

Säilytämme IP-osoitteesi niin pitkään kuin on tarpeen edellä kuvattujen tarkoitusten kannalta.

Voimme säilyttää henkilötietojasi myös pidempään, mikäli se on tarpeen sellaisen laillisen velvoitteen täyttämiseksi, joka lainsäädännön mukaan edellyttää tietojen käsittelyä, tai jotta voimme laatia, esittää tai puolustaa oikeusvaateita.  

Kenelle luovutamme henkilötietojasi?

Swedish Match voi luovuttaa henkilötietojasi muille Swedish Match -konserniin kuuluville yhtiöille sekä yhteistyökumppaneille, kuten IT-palveluiden tuottajille. Vastaanottajat käsittelevät henkilötietojasi meidän puolestamme ja antamiemme ohjeiden mukaan. Swedish Match varmistaa asianmukaisin laillisin, teknisin ja hallinnollisin toimin, että henkilötietojasi käsitellään tietoturvallisesti, ja huolehtii riittävästä suojauksen tasosta, kun tietoja siirretään tai luovutetaan valikoiduille vastaanottajille.

Swedish Match voi myös luovuttaa henkilötietojasi muille yhtiöille, jotka käsittelevät henkilötietojasi itsenäisesti ilman meidän valvontaamme. Luovutamme tietojasi näille yhtiöille vain voidaksemme täyttää sinulle antamamme sitoumukset. Kun henkilötietojasi luovutetaan yhtiöille, jotka ovat itsenäisiä rekisterinpitäjiä, tietojasi käsitellään näiden yhtiöiden tietosuojaselosteiden mukaisella tavalla.

Swedish Match voi myös luovuttaa henkilötietojasi viranomaisille lain siihen velvoittaessa tai jos on syytä epäillä rikosta.

Missä käsittelemme henkilötietojasi?

Henkilötietojasi käsitellään ensisijaisesti EU/ETA-alueella, mutta niitä voidaan myös siirtää EU/ETA-alueen ulkopuolisiin maihin, kuten esimerkiksi Yhdysvaltoihin, jos luovutamme tietojasi toisille Swedish Match -konsernin yhtiöille.

Swedish Match siirtää henkilötietojasi EU/ETA-maiden ulkopuolelle vain, jos siihen on lailliset perusteet ja on riittävät takeet, että henkilötietojasi käsitellään laillisella tavalla. Tällöin Swedish Match varmistaa asianmukaisin laillisin, teknisin ja hallinnollisin toimin, että henkilötietojasi käsitellään tietoturvallisesti, ja huolehtii siitä, että turvallisuus on EU/ETA-maissa tarjottavaan suojaukseen verrattavalla tasolla. 

Millä tavoin suojaamme henkilötietosi? 

Swedish Match ryhtyy tarvittaviin turvallisuustoimiin henkilötietojesi suojaamiseksi.

Mitä oikeuksia sinulla on?

Lue lisää oikeuksistasi: Mitkä ovat sinun oikeutesi?

Yhteydenotot, kysymykset ja valitukset

Lue lisää mm. siitä miten voit ottaa yhteyttä Swedish Matchiin: Yhteydenotot, kysymykset ja valitukset

Mitkä ovat sinun oikeutesi?

Sinulla on tiettyjä laillisia oikeuksia meitä kohtaan. Seuraavassa on yhteenveto oikeuksistasi.

Sinulla on oikeus tietää, mitä henkilötietojasi käsittelemme. Kun saamme sinulta asiaa koskevan pyynnön, kerromme sinulle kirjallisesti ja veloituksetta, miten käsittelemme henkilötietojasi. 

Oikeus saada sinua koskevat tiedot/rekisteriote. Sinulla on oikeus tietää, mitä henkilötietojasi käsittelemme. Kun saamme sinulta asiaa koskevan pyynnön, kerromme sinulle kirjallisesti ja veloituksetta, miten käsittelemme henkilötietojasi. 

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. Sinulla on oikeus saada meille luovuttamasi henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa.  Edellyttäen, että se on teknisesti mahdollista – minkä määrittää Swedish Match – sinulla on lisäksi oikeus saada tiedot siirrettyä toiselle rekisterinpitäjälle. Tietojen siirtämisoikeus koskee henkilötietoja, jotka käsitellään automaattisesti joko suostumuksellasi tai sopimuksen nojalla. 

Virheellisen tiedon oikaiseminen. Sinulla on oikeus pyytää meitä korjaamaan sinua koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Tietojen poistaminen. Sinulla on tietyissä tilanteissa oikeus pyytää meitä poistamaan sinua koskevat tiedot, esimerkiksi jos henkilötietojasi ei enää tarvita alkuperäiseen tarkoitukseen, jos henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseesi ja olet perunut antamasi suostumuksen, jos vastustat tekemäämme oikeutettujen etujen punnitsemista eikä oikeutetulla edullamme ole perustetta, jos henkilötietojasi on käsitelty lainvastaisesti tai jos henkilötietojasi täytyy poistaa lakisääteisen velvoitteen täyttämiseksi.

Tietyissä tapauksissa meidän on pyynnöstäsi huolimatta säilytettävä henkilötietosi esimerkiksi kirjanpitoon tai verotukseen liittyvien lakisääteisten vaatimusten takia tai koska meidän täytyy säilyttää tiedot oikeusvaateen laatimisen, esittämisen tai puolustamisen takia.

Oikeus rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä. Sinulla on oikeus joissakin tapauksissa pyytää meitä rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä. Esimerkiksi, jos henkilötietosi ovat mielestäsi virheellisiä, voit pyytää käsittelyn rajoittamista siksi aikaa, että me voimme tarkistaa henkilötietojesi oikeellisuuden.

Oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä. Sinulla on tietyissä tilanteissa oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä.

Sinulla on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä, jonka oikeusperusteena on oikeutettu etumme. Me voimme kuitenkin jatkaa tietojesi käsittelyä vastustuksestasi huolimatta, jos meillä on sellaisia pakottavia lakisääteisiä syitä käsittelyyn, jotka painavat enemmän kuin sinun tietosuojaan liittyvät etusi.

Yhteydenotot, kysymykset ja valitukset

Yhteydenotot ja kysymykset

Jos sinulla on jotain kysyttävää henkilötietojesi käsittelystä tai jos haluat esittää rekisteriotetta tai tiedon siirtämistä, oikaisua tai poistamista koskevan pyynnön taikka vastustaa tai rajoittaa käsittelyä, ota meihin yhteyttä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen customerservice@swedishmatch.com tai soittamalla numeroon +46 (0)200 113 114.

Henkilötietojen rekisterinpitäjän osoite:

Swedish Match Industries AB, yritystunnus 556005-0253
Västra Drottningvägen 15
522 22 Tidaholm, Ruotsi 

Valitukset

Jos haluat valittaa tavasta, jolla Swedish Match käsittelee henkilötietojasi, sinulla oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle (esim. Ruotsin tietosuojavaltuutettu tai minkä tahansa muun EU-maan tietosuojavaltuutettu). Lue lisää tietosuojavaltuutetuista: https://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm.